Ontwikkelsociëteit de Kempen

Vastgoedsociëteit De Kempen is een groep van enthousiaste vakgenoten die met enige regelmaat bij elkaar komt voor ervaringsuitwisseling en kennisoverdracht betreffende vastgoed gerelateerde zaken.
Enkele jaren geleden hebben wij met een aantal ontwikkelaars de eerste stappen gezet tot de Sociëteit. Het idee was en is nog steeds om binnen deze hechte club gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring, zonder het eigenbelang voorop te stellen. Aspirantleden worden zorgvuldig gekozen, daar een nieuwe member ook een toegevoegde waarde voor de Sociëteit dient te zijn.

Ik ben hier van 2011 tot en met 2017 met veel plezier voorzitter geweest. Zie http://www.vsdk.nl/