Projectontwikkeling

Triangel Ontwikkeling BV

In 2018 is Bouwadviesburo van Niekerk druk bezig geweest met een ontwikkelingsplan in Vlijmen. We hebben destijds de handen in één geslagen met het bedrijf Poland & Wagenaars. Samen zijn we een bedrijf begonnen genaamd Triangel ontwikkeling BV.

We hebben samen een prachtig park gerealiseerd genaamd:

Triangel park Vlijmen

Het park is een gevarieerd businesspark met verschillende bedrijfsunits en garages. Ideaal voor ZZP-ers en particulieren die op zoek zijn naar extra (bedrijfs)ruimte.

We hebben destijds ook het tekenwerk voor het park op ons mogen nemen, hieronder volgen enkele afbeeldingen:

Inmiddels is in December 2020 het park opgeleverd. Tijdens het hele bouwproces zijn we vaak ter plaatsen geweest om met onze drone het proces te volgen. De filmpjes van het bouwproces zijn te zien op ons Youtube kanaal: Bouwadviesburo van Niekerk Youtube

Projectontwikkeling tijdens mijn periode bij de firma Pepping:

Ontwikkeling van een ecologische woonwijk van 256 wooneenheden ’t Rieshout
website http://www.rieshout.nl
’t Rieshout een ontwikkeling van een ecologische woonwijk van 256 wooneenheden

Bij mijn vorige werkgever heb ik deze woonwijk met 250 wooneenheden ontwikkeld. In de woonwijk staan woningen met individuele gesloten bronnen, warmtepompen en zonnecollectoren. De woonwijk is bijzonder omdat het hier om een ontwikkeling ging waarbij niet alleen zaken als financiële controle, bouw en verkoop een rol speelde maar ook de complete inrichting van de wijk met bestratingen, wadies, watergangen, al het groen (bomen, struiken en gras), meubilair (bankjes en speeltoestellen) door mij als ontwikkelaar mede werd gecoördineerd.

Dat hield in dat er niet alleen met omwonende, makelaars en architecten werd gesproken maar er wekelijks op het gemeentehuis werd vergaderd om de inrichting van het totale gebied goed af te stemmen.

Websitewww.rieshout.nl
OpdrachtgeverPepping Bouw BV (vorige werkgever)
Jaar2012
Rieshout luchtfotoRieshout plattegrond

Pepping periode; Lambrasse het uitontwikkelen van een woonwijk
met 245 wooneenheden samen met ontwikkelaar Belin. Website: http://www.lambrasse.nl.

Lambrasse


Projecten namens Bouwadviesburo van Niekerk
Voor de woningstichting Heteren hebben we een haalbaarheidsstudie verricht voor een project aan de Julianaweg te Heteren.


Van Kroonenburg Ontwikkeling
Voor Van Kroonenburg Ontwikkeling geven we met enige regelmaat diverse ondersteunende diensten op het gebied van planontwikkeling.

Kroonenburg_logo_RGB

Hotel Oirschot
Namens een particuliere belegger zijn we bezig met het herontwikkelen van een perceel gelegen langs de A58. De eerste gedachte is om er een Hotel op te ontwikkelen. In oriënterende gesprekken met de gemeente is ons gebleken dat dit positief wordt ontvangen. Voordat we echter verder gaan hebben we een investeerder cq exploitant nodig. Bekijk het krantartikel.


Herontwikkeling Klooster Cadier en Keer

Begeleiding van een grootschalige sloop,grond en asbestsanering van een klooster te Cadier en Keer ten behoeve van herontwikkeling.

OpdrachtgeverVan Kroonenburg Ontwikkeling BV
Jaar2011- 2012
IMG_0260IMG_0866