Bouwtoezicht en keuringen

Bouwadviesburo Van Niekerk doet met regelmaat diverse keuringen, zoals een aankoopkeuring en EPA-keuring. Lees wat wij voor u kunnen betekenen en neem bij vragen en / of interesse contact met ons op.

Aankoopkeuring
Als u na een eerste bezichtiging van een huis geïnteresseerd bent, kunt u beter voordat u gaat onderhandelen met de verkoper een aankoopkeuring laten uitvoeren. De conclusies uit het keuringsrapport geven U argumenten in handen voor de prijsonderhandeling. U kunt ook bieden onder voorbehoud van de uitkomst van een bouwkundige inspectie. In een aankoopkeuring worden alle visueel waarneembare delen omschreven en worden de bouwkundige gebreken benoemd. Waar nodig digitale foto’s gemaakt ter illustratie van de rapportage. Daken en kruipruimten worden geïnspecteerd voor zover normaal toegankelijk. Een rapportage bestaat uit een korte omschrijving van de toestand van de woning/het gebouw en een voor een eventueel hersteladvies en worden richtprijzen voor herstel opgenomen.

EPA-keuring
Sinds 1 januari 2008 is een energielabel verplicht bij gebouwen ouder dan 10 jaar bij bouw, verkoop of verhuur in de utiliteitsbouw. Voor zowel particulieren als bedrijven maken we Energie Prestatie Adviezen (EPA) en labelen we daarmee gebouwen.

Opnamerapportage
Nieuwbouwprojecten, sloop of saneringsprojecten worden vaak gerealiseerd in de bebouwde omgeving.
Vóór aanvang van dergelijke werkzaamheden is het zinvol over een rapport te beschikken waarin reeds bestaande gebreken in woord en beeld zijn vastgelegd. Zo’n rapport legt alle gebreken van belendende panden en bestratingen gedetailleerd en nauwkeurig vóór aanvang van de bouwactiviteiten vast. Dit behoedt u tegen onterechte schadeclaims na de bouw. Op verzoek wordt het rapport gedeponeerd bij een notaris.
Door middel van het inventarisatierapport is de bouwkundige staat van de belendingen gedetailleerd en nauwkeurig vastgelegd.

Keuring naleving milieuwetgeving energiebesparing inzake Sport en evenementenhal de Maaspoort
Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben we in opdracht van de afdeling sport en recreatie 11 sporthallen gekeurd op het EPA maatregelenpakket. Hierbij hebben we de bestaande EPA rapportages tegen het licht gehouden en een maatregelen pakket opgezet waarbij we noodzakelijk onderhoud in combinatie met te nemen maatregelen tegen het licht hebben gehouden. Hierbij hebben we de meest economisch gunstige maatregelen aanbevolen en een detailbegroting opgemaakt.

Opdrachtgever: Gemeente ’s-Hertogenbosch
Jaar: 2012

Maaspoort Maaspoort


Nazorg diverse projecten Bouwbedrijf Relou
Namens bouwbedrijf Relou beoordelen we diverse garantiekwesties en begeleiden nazorg op diverse projecten.

Willem-II Willem-II